Stil istoricizma određuje profil arhitekture jezgra Subotice i Baje, a u muzejskim zbirkama ima određeni broj predmeta koji pružaju uvid i u druge oblasti likovne te primenjene umetnosti navedenog stilskog pravca. Ovaj period, koji obuhvala drugu polovinu 19. veka, prekretnicu vekova i delimično međuratni period, predstavlja proces urbanizacije oba grada.


 
 

  

Motivi istoricizma i secesije u Subotici (izbor)

Virtuelna izložba povodom VIII svetskog Dana secesije, a u okviru aktulenog IPA projekta Gradskog muzeja Subotica na temu istoricizma

  1_1.jpg        1_2.jpg 

 

  1_3.jpg        1_4.jpg  

 

  1_5.jpg        1_6.jpg  

 

 1_9.jpg        1_10.jpg 

 

  1_11.jpg        1_12.jpg  

 

  1_13.jpg        1_14.jpg  

 

1_15.jpg

 

Fotografisanje za katalog